Dybvig AS

Personvernserklæring

Sist oppdatert: 1. desember 2023.

1. Innledning

Denne personvernerklæringen gjelder for [Nettstedets Navn]. Vi er forpliktet til å beskytte personvernet til våre brukere og besøkende. Denne erklæringen forklarer hvordan vi samler inn, bruker, og beskytter personopplysninger som vi får gjennom vår bruk av Google Analytics 4 og vårt kontaktskjema.

2. Dataansvarlig

Dataansvarlig for dybvig.no er Dybvig AS, Enebakkveien 304,1188 Oslo, post@dybvig.no,

+47 22 28 27 80.

3. Personopplysninger som samles inn

a. Gjennom Google Analytics 4: Vi samler inn anonymiserte data om besøkendes bruk av nettstedet for å forstå brukermønstre og forbedre våre tjenester.

b. Gjennom kontaktskjemaet: Vi samler inn følgende personopplysninger: Navn, e-postadresse, og telefonnummer.

4. Formål med datainnsamlingen

Personopplysningene vi samler inn brukes til følgende formål:

  • Forbedring av nettstedet og brukeropplevelsen
  • Besvarelse av henvendelser som kommer inn gjennom kontaktskjemaet

5. Lagring og sikkerhet

Vi lagrer personopplysningene trygt og i samsvar med GDPR. Vi har implementert passende tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte dine data mot uautorisert tilgang, endring, offentliggjøring eller ødeleggelse.

6. Deling av informasjon

Vi deler ikke personopplysninger med tredjeparter, med unntak av som kreves ved lov eller som nødvendig for å levere tjenestene våre.

7. Dine rettigheter

Som bruker har du rett til å:

  • Be om tilgang til og retting eller sletting av dine personopplysninger
  • Begrense eller protestere mot behandlingen av dine data
  • Trekke tilbake ditt samtykke til databehandling til enhver tid
  • Klage til en tilsynsmyndighet om behandlingen av dine personopplysninger

8. Cookies

Vi bruker cookies for å forbedre brukeropplevelsen og analysere trafikk til nettstedet.

9. Endringer i personvernerklæringen

Vi kan oppdatere denne personvernerklæringen fra tid til tid. Den nyeste versjonen vil alltid være tilgjengelig på vår nettside.

10. Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen eller vår behandling av dine personopplysninger, vennligst kontakt oss på post@dybvig.no.

Vi er klare for rask oppstart

Vi gleder oss til å høre om ditt prosjekt og er klare for oppstart på kort varsel.