Råloftsutbygging på St. Hanshaugen

Råloftsutbygging på St.haugen. Råloft ble omgjort til tre leiligheter.

Kunde

Proff

Varighet

1 år

Herman Foss gate

Råloftsutbygging i Herman Foss gate.  Etter en lang planlegging og koordineringsprosess, så ble arbeidet startet opp i januar 2023 med rivningsarbeider av boder på loft og etablering av nye boder i kjeller iverksatt. Dette var starten på å gjøre om loftet til tre nye enheter.

Oppstartsfasen på et loft innebærer grundig kvalitetssikring av eksisterende bærende kontruskjoner og avdekking av eventuelle råteskader. I forbindelse med dette ble det konstantert omfattende infeksjon av ekte hussopp i bærende konstruksjoner. Dette medførte at hele 36 gulvbjelker måtte forsterkes, kappes og laskes med nytt treverk (Bilder), og at hele takkonstruksjonen måtte rives og bygges opp på nytt.  

I forbindelse med rivning av eksisterende takkonstruksjon og bygging av nytt, ble det gått flere runder på hvordan dette skulle løses i praksis med tanke på hms og hvordan bygget skulle sikres mot vann og andre naturelementer underveis. Bruk av tak over tak løsninger levert med stilas ble vurdert, men funnet ineffektivt med tanke på tilgjengelighet for kranbil og fleksibilitet i arbeidet. Dette medførte at et manuelt flyttbart tak ble bygget på plassen og festet til stillaset (Bilder). Dette gjorde at man underveis i byggeprosessen kunne flytte på taket ettersom hvor det var behov for å ha det tett og når detskulle heises inn materialer til den nye takkonstruksjonen.

Den nye forsterkede takkonstruksjonen ble bygget opp med Kerto-bjelker (som sperrer) og med mønedrager av limtre. Dette er kraftige og tunge materialer som man er helt avhengig av å kunne heise opp fra bakken for å kunne få montert. Dette gjorde at tak over tak løsningen som ble valgt var helt ypperlig for dette prosjektet. Nye takvinduer ble montert og tak-arker ble etablert, for store nye vindusflater. Dette forandret ikke bare det innvendige uttrykket for leilighetene, men også det utvendige for hele bygården (Bilde).

Etter at hele det nye taket var ferdigstilt og tett, ble det startet på den innvendige inndeling av leilighetene og tiltak for brann- og lydsikring etter dagens forskrifter. Store deler av utfordringer med slike jobber er å tilpasse det gamle bygget til dagens krav. Etasjeskiller ble ekstra isolert, og gjennomføringer ble brannsikret. Himling i etasjen under ble senket og gipset for å oppnå lydkrav. Oversiden av etasjeskille ble også utberedt for å sikre for trinnlyd nedover. Brannskillevegger ble satt opp etter tegninger og gjennomføringer for tekniske installasjoner ble sikret.

Dette prosjektet hadde flere ledd og arbeidsoppgaver som er definert under:

 • Rivningsarbeider
 • Oppbygging av nytt tak
 • Bygging av arker
 • Omlegging av blikktak
 • Etablering av tre nye leiligheter
 • Isolering og gipsing av alle vegger og tak
 • Legging av Parkett
 • Bad x 3
 • Komplett flislegging av bad
 • Kjøkken x 3
 • Fellesområde med boder

Tilbakemelding fra kunde

Dette prosjektet har gått utrolig bra. Godt samarbeid og godt håndverk. Vi er svært fornøyde!

Vi er klare for rask oppstart

Vi gleder oss til å høre om ditt prosjekt og er klare for oppstart på kort varsel.