Råloftsutbygging på St. Hanshaugen

Høsten 2019 bygget vi ut et råloft om til tre leiligheter og implementerte de i etasjene under slik at de som bodde der fikk to etasjer hver.

Kunde

Privat

Varighet

6 måneder

Råloftsutbygging

Sentralt på St. Hanshaugen skulle et råloft bygges ut og innlemmes i den eksisterende leiligheten i etasjen under. Oppstartsfasen krevde grundige og nøye tester av konstruksjon for å identifisere svakheter. Råteskader og lignende ble fikset og konstruksjonen ble omfattende forsterket med ståldragere. Etter at konstruksjonen var forsterket og sikret så startet arbeidet med å oppgradere taket.

Den gamle taksteinen ble forsiktig tatt ned og oppbevart til å bli gjenbrukt. Fire lag med gammel undertakspapp ble fjernet og kastet. Det nye taket ble bygd med en diffusjonsåpen takduk og nye sløyfer og lekter. Nye Velux vinduer ble satt inn og taksteinen ble så lagt tilbake for å bevare uttrykket på bygården.

Innvendig startet arbeidet med å lage loftet beboelig. Et gulvareal på 80m2 var grunnlaget for at det ble etablert stue, soverom, bad, walk-inløsning og en arealeffektiv hems. Etablering av brannskillevegger og lydisolerende tiltak mot nabo var en førsteprioritet. Bad av høy standard med badekar og tilhørende walk-in ble bygget.

Tilbakemelding fra kunde

Vi var strålende fornøyd med Dybvig. Resultatet ble superbra og kommunikasjonen var veldig bra.

Vi er klare for rask oppstart

Vi gleder oss til å høre om ditt prosjekt og er klare for oppstart på kort varsel.